องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 
 
 
  "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ตามแบบ QR code แบบวัด EIT
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
  โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ประจำปี2566
  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
13 มี.ค. 2567 คู่มือวิธีเข้าใช้งาน E-Service [ อ่าน 94 ]
13 มี.ค. 2567 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ อ่าน 77 ]
13 มี.ค. 2567 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา [ อ่าน 74 ]
7 ก.พ. 2567 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) สำหรับผู้ใช้งาน อปท. [ อ่าน 483 ]
17 ม.ค. 2567 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ อ่าน 499 ]
22 พ.ย. 2566 แบบคำร้องทั่วไป [ อ่าน 630 ]
6 พ.ย. 2566 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ อ่าน 481 ]
6 พ.ย. 2566 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ อ่าน 473 ]
13 มี.ค. 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 97 ]
13 มี.ค. 2567 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ อ่าน 92 ]
13 มี.ค. 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน [ อ่าน 40 ]
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv [ อ่าน 484 ]
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ อ่าน 472 ]
23 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 [ อ่าน 470 ]
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ด้วยตัวเอง
PEA ส่งมอบโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 25
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566