องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 
 
 
  พิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่18 ประจำปีงบประมาณ 2567
  โครงการอบรมพิธีกรศาสนพิธีในงานพิธีและงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ 2567
  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
  เปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
  ออกสนับสนุนตามคำร้องของผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4
  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
 
13 มี.ค. 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 169 ]
13 มี.ค. 2567 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ อ่าน 155 ]
13 มี.ค. 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน [ อ่าน 96 ]
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv [ อ่าน 546 ]
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์... [ อ่าน 546 ]
23 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์... [ อ่าน 522 ]
27 พ.ย. 2567 การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.... [ อ่าน 47 ]
10 มิ.ย. 2567 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาให้เป็นองค์ก... [ อ่าน 45 ]
1 มิ.ย. 2567 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ อ่าน 47 ]
29 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การให้การบริการ ทางเครือข่ายออนไลน์ ที่สะดวกรวดเร็ว โดย... [ อ่าน 46 ]
27 พ.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่18 [ อ่าน 54 ]
13 มี.ค. 2567 คู่มือวิธีเข้าใช้งาน E-Service [ อ่าน 164 ]
13 มี.ค. 2567 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ อ่าน 153 ]
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ด้วยตัวเอง
PEA ส่งมอบโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 25
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566