องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566

 

 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
  โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
 
24 มี.ค. 2566 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.สำพันตา 2565 [ อ่าน 5 ]
24 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เปิดรับสมัครนักเรียน [ อ่าน 5 ]
13 มี.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ อ่าน 7 ]
17 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สำพันตา [ อ่าน 12 ]
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv [ อ่าน 9 ]
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ อ่าน 5 ]
 
นำเสนอ อบต.สำพันตา ปี ๒๕๕๙
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน