องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา[วันที่ 2024-06-09][ผู้อ่าน 55]
 
  เปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา [วันที่ 2024-06-09][ผู้อ่าน 47]
 
  ออกสนับสนุนตามคำร้องของผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 [วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 47]
 
  ลงพื้นที่ดูงานวางท่อประปา หมู่ที่ 4 [วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 36]
 
  ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน[วันที่ 2024-06-01][ผู้อ่าน 44]
 
  รับมอบผ้าอ้อม ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสำพันตา[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการพิษสุนัขบ้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567[วันที่ 2024-05-29][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมโครงการจัดเก็บผักตบชวาลำคลองสาธารณะในตำบลสำพันตา [วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 37]
 
  "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ตามแบบ QR code แบบวัด EIT[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 156]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สำพันตา[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 4]
 

หน้า 1|2|3|4|5