องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
จ.อ.ธนาวุธ พรมเปลว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
  092-2482511
 
   
นายภิรมย์ ธรรมมา
นางขวัญใจ ม่วงงาม
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง 
  081-1555050   081-7617556