องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 เม.ย. 2566 ]51
2 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]52
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง [ 12 เม.ย. 2566 ]49
4 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร [ 12 เม.ย. 2566 ]50
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]49
6 การสร้างขวัญและกำลังใจ [ 12 เม.ย. 2566 ]47
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 12 เม.ย. 2566 ]44
8 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 10 เม.ย. 2566 ]45
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษ) [ 18 เม.ย. 2565 ]46
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สรรหา,บรรจุ,พัฒนา,ประเมิน) [ 18 เม.ย. 2565 ]48