องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThaiD) [ 8 พ.ค. 2566 ]13
2 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. [ 26 เม.ย. 2566 ]20
3 คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 26 เม.ย. 2566 ]17
4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.สำพันตา 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]60
5 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เปิดรับสมัครนักเรียน [ 24 มี.ค. 2566 ]43
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 13 มี.ค. 2566 ]36
7 การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
8 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สำพันตา [ 17 ต.ค. 2565 ]38
9 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]30
10 ประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]28
 
หน้า 1|2