องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

 เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

เบอร์โทรศัพท์    สำนักปลัด 037-210858  กองคลัง เป็น 037-210855  โทรสาร  037-210858

E- mail : saraban@sampanta.go.th

WebSite :  WWW.SAMPANTA.GO.TH