องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของพนักงาน [ 7 เม.ย. 2566 ]95
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]68
3 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]82
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 มี.ค. 2566 ]82
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]72
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2565 ]68