องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
  ว่าง  
  นักวิชาการสุขาภิบาล  
     
นางสาวชนัญชิดา โตด้วง   นายสุชาติ พิณทอง
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา