องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
กองช่าง

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
ว่าง   นายปัญญา หมู่หมื่นศรี
นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 

นายกนกศักดิ์ พิมประสาร
นายสฤษพงษ์ จรรยาวัฒน์
นายสามารถ สามลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา