องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้า  ตั้งอยู่  บ้านเลขที่  151  หมู่ที่  6  บ้านโคกกระจง  ตำบลสำพันตา  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2542  ด้วยสมาชิกจำนวน  15  คน  ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน  12  คน   มีประธานกลุ่ม  คือ  คุณประหยัด  แสงดึก  ทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ประเภท  ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้ามัดหมี่  ผ้าขาวม้า  ผ้าลาย  ผ้าตัวหนังสือ  ลักษณะเด่นของลาย  ได้แก่  ผ้าลายตาหลง  ผ้าลายมัดหมี่ เบอร์ติดต่อ  084-7018420(ประธาน),  086-1404142(รองประธาน)  หรือ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  โทรศัพท์  0-3741-1094