องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]433
2 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ อบต.สำพันตา [ 4 ม.ค. 2566 ]439
3 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ อบต .สำพันตา [ 4 ม.ค. 2566 ]444
4 คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อบต.สำพันตา [ 4 ม.ค. 2566 ]438
5 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สำพันตา [ 8 เม.ย. 2565 ]442