องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
คณะผู้บริหาร

 
นายวิชัย หัดเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
062-4643565
 

นายอำนวย สุขีเพียร นายสายรุ้ง ปาประกอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
081-9893214 089-9937329
 
จ.ส.อ.สัญญา นาดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
081-6506287