องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโคกกระจง[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการปเองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2566[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร"หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร"[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 199]
 
  มีการประชาสัมพันธ์ที่พัก ล่องแก่งหินเพิง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-05][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชาสัมพันธ์ เทศกาลล่องแก่งหินเพิง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-04][ผู้อ่าน 8]
 
  รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีและคนใกล้ชิด[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ2566 ณ วัดโคกกระจง[วันที่ 2023-04-14][ผู้อ่าน 203]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการการทำไม้กวาดดอกหญ้า[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ในพื้นที่ บ้านคลองชุมพล หมู่2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 249]
 
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2หน้า 3|4|5