องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 

18  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 จ้างเหมารถบัส รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการร่วม โครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ใต้ร่มพระบารมี ชาวนาดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดสารวนาราม วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระจง วันที่ 1-31 เดือนธันวาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแหน วันที่ 1-31 เดือนธันวาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา วันที่ 1-31 เดือนธันวาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 จ้างเหมาจัดทำแผงปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 จ้างเหมาจัดทำแผงปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นฟาร์มหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุจราจร (แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบไม่มีล้อ พร้อมติดชื่อหน่วยงาน และกรวยยางจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร มีแกนสะท้อน 2 แถบ พร้อมติดชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับรูปแบบน้ำได้ และสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1813 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1813 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง ขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง(การ์ดจอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง