องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThaiD)

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

ThaiD คือ แอปพลิเคชัน การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตน จากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้าและแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรม ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้นและอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม ในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐและเอกชน 

เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ตัวอย่างงานบริการสำคัญ เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลตัวเอง สวัสดิการ ทรัพย์สิน  รวมไปถึงการใช้แสดงตน ในสนามบินภายในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน

#ThaID #ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
#ขั้นตอนลงทะเบียน #ด้วยตนเอง 
#กระทรวงมหาดไทย #กรมการปกครอง
https://youtu.be/SYJUpbfoe8Q    เอกสารประกอบ : :
การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThaiD)
 
?>
: การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี(ThaiD)
?>
: การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี(ThaiD)
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ