องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลสำพันตา จำนวน 50 คน  โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลสำพันตา จำนวน 50 คน  โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ