องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ในพื้นที่ บ้านคลองชุมพล หมู่2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี


    วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุเทพ นิระหานี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบฝายโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2565 ณ บ้านคลองชุมพล หมู่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

    PEA จัดสร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน เป็นวัสดุก่อสร้างฝาย ซึ่งจะสามารถชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝน เมื่อเกิดน้ำหลากได้ สำหรับในฤดูแล้งยังสามารถชะลอน้ำให้ไหลช้าลงและเก็บน้ำไว้ใช้ได้ เพื่อใช้การแบ่งน้ำทำการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนที่อยู่ด้านล่างหรือท้ายน้ำของลำคลองนี้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

2023-05-26
2023-04-14
2023-04-05
2023-03-10
2022-07-20
2022-06-07
2022-05-25
2022-05-25
2022-04-26
2022-03-22