องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการพิษสุนัขบ้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567


องค์บริหารส่วนตำบลสำพันตา ดำเนินโครงการพิษสุนัขบ้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567 นำโดย ท่านนายกวิชัย หัดเจริญ
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29