องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


รับมอบผ้าอ้อม ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสำพันตา


เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2567 ท่านนายกวิชัย หัดเจริญ ร่วมรับมอบผ้าอ้อม ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29