องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


ออกสนับสนุนตามคำร้องของผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4


- งานป้องกันฯ อบต.สำพันตา จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกสนับสนุนตามคำร้องของผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง ต.สำพันตา ในการล้างพื้นที่เมรุเพื่อเตรียมงานประชุมเพลิงศพ - การปฏิบัติ : ดำเนินการเรียบร้อย
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29