องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


"MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"


องค์การบริหารส่วนตำบลสำพนตา  ได้จัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะให้ครบถ้วนรวมถึงให้จัดพื้นที่สำหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล

#MOIWASTEBANKWEEK
#MOIWASTESEGREGATION
#MOIACTIONISM
#SDGLOCALIZATION

2024-06-30
2024-06-28
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29