องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายวิชัย หัดเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และคณะครูบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพันตา ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
2023-05-26
2023-04-14
2023-04-05
2023-03-10
2022-07-20
2022-06-07
2022-05-25
2022-05-25
2022-04-26
2022-03-22