องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายวิชัย หัดเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และคณะครูบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพันตา ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-08
2024-03-22