องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักสูตรการแปรรูปน้ำพริกเผาเห็ดและการแปรรูปฮ่อยจ๊อเห็ดนางฟ้า

2023-05-26
2023-04-14
2023-04-05
2023-03-10
2022-07-20
2022-06-07
2022-05-25
2022-05-25
2022-04-26
2022-03-22