องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาจึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อนำร่องหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ โดยให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนและป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป

2024-06-30
2024-06-28
2024-06-09
2024-06-09
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-29
2024-05-29